Heim

Media
film
foto
inspeksjoner
kartlegging
søk  
timelapse

Alt innan droner,
foto og film!

Tilbakemelding frå kunder


Leverer mer enn forventet til avtalt tid og pris, og holder kunden oppdatert underveis i arbeidet. Anbefales!


- Gaute Klyve, Suno AS

Vi benytter oss gjerne av Kenneth og UAS VOSS sine tjenester ved en senere anledning


- Peter Bryng, Stories AS

Vi er veldig fornøyd med den jobben Kenneth og UAS Voss har gjort for oss, og vi kan anbefale selskapet på det varmeste.


- Jorunn Kjærgård, PEAK GROUP

Leig ein dronekar
- Med godkjenning A1, A2, A3 og Spesifikk kategori*

* Spesifikk kategori er det same som utvida løyve og spesial tilllatelse til å utføre droneoperasjoner utenfor standard regelverk. Les meir om dette her

Nokre av kundene våre

UAS VOSS AS er stolt sponsor
og samarbeidspartner med skiskytter Une Kvelvane
!Eit av våre bidrag er å hjelpe Une med å produsere video og bilete til bruk i SoMe og eige marknadsføring! Une kjem frå skibygda Voss, og er ei ung, bestemt og svært dyktig skiskytter med ambisjoner! 
Følge Une på Facebook og Instagram @unekvelane