Kva gjer me?

UAS Voss tilbyr det meste innan dronetjenester og foto/video. Om du treng dronefilm, dokumentasjon, inspeksjon, søk eller kartlegging - så ta kontakt for ein droneprat.


UAS VOSS tilbyr alt frå eigedomsfotografering til søk, og har etterkvart ein stor portfolio og ulike kunder - med prosjekter som linje inspeksjoner for kraftverk, til søk etter sakna dyr, reklamefilmer, bygnings inspeksjoner, filmproduksjoner med meir.


Sidan oppstart har me jevnt og trutt oppgradert både droner, samt betydelige investeringer i kamerautsyr, linser, lys m.m. Som medlem av Norsk Journalistlag er også UAS VOSS frilans fotograf, og har levert fleire bilete og video til blant anna NRK, Bergens Tidende og Hordaland Bladdrift AS (Avisa Hordaland).

Går du i tanker om å produsera reklamefilm, for bruk i sosiale media, nettaviser, youtube, tv, kinoreklame? Gje meg ein lyd, så ser me kan få til samans! Gjennom kartlegging, tilbyr me ortofoto, volumberegninger, punktskyer m.m. Ta kontakr for meir info.


For eigedomsfoto og video, nyttar me Pholio som har integrasjon mot blant anna Webmegler og Webtop! Dette sikrer at du som kunde får materiale overført direkte og med minst mulig forsinkelser!


UAS VOSS er godkjent droneoperatør, med nødvendige tillatelser på plass! Me flyg lovlig under kategoriene A1/A3, A2 og

Spesifikk kategori (les meir om ulike godkjenninger og reglar her). Dronene er sjølsagt forsikra, og pilot har dei nødvendige sertifikat og opplæring for å nytta dei ulike dronene. Alle operasjoner vert meldt inn der det er nødvendigt, og sikkerhet er pri. 1 uansett!


Me er medlem av Norsk Journalistlag og UAS NORWAY, og samarbeider med Romvesen AS i forhold til spesifikk godkjenning og operasjonsmanual.

Kvifor velge UAS VOSS?

Kompetanse

Med brei erfaring innan droneflyging, foto og film, kan UAS VOSS AS vere ein god partner i mange samanhenger. Kartlegging, LIDAR skann, eigedomsfoto, eventfoto, filmopptak, linje og topp inspeksjoner, timelapse opptak m.m. er berre nokre tjenestane me tilbyr.

Godkjent operatør

Med dagens strenge regeleverk for bruk av droner. er UAS VOSS AS godkjend og sertifisert droneoperatør i Spesifikk klasse. Dette i samarbeid med Romvesen AS, som har utarbeida opersjonsmanualer godkjent av Luftfartstilsynet. 

Fleksibel

Me er svært fleksible i forhold til både kvar, når og kva oppdrag det gjeld. Om du er usikker på om me kan hjelpe deg, er det berre ein telefon eller epost unna! Ikkje nøl med å ta kontakt.


Me utfører og ei rekke oppdrag med foto- og video oppdrag også uten droner, som timelapse/ byggeprosjekt, eventfoto m.m.

Sikkerhet

Alle oppdrag vert utført etter gjeldende regelverk i henhold til operasjonsmanual, Luftfartstilsynets regelverk for dronevirksomhet,  samt HMS og andre forhold som påvirker operasjon. Alle droner er forsikra i henhold til pålagt ansvarsforsikring iht EC785/2004. Me tek ingen tjangser! 

Kva seier kundane?

“UAS Voss leverer svært god bildedokumentasjon og eit nyttig dataverktøy som gir oss god oversikt over tilstand. Ser fram til eit vidare godt samarbeid.”


- Håkon Bø, Vonett AS

"Vi benytter oss gjerne av Kenneth og UAS VOSS sine tjenester ved en senere anledning".


- Peter Bryng, Stories AS

“Vi er veldig fornøyd med den jobben Kenneth og UAS Voss har gjort for oss, og vi kan anbefale selskapet på det varmeste.”


- Jorunn Kjærgård, Peak Group AS