Kva gjer me?

Kraft: topp- og linjeinspeksjoner

 

UAS VOSS har brei erfaring med topp- og linjeinspeksjoner, og samarbeider blant anna med Hepta Airborne i forbindelse med 
programvare. Med kvalitets droner med sensorer som fanger data med høg presisjon og kvalitet, kan me inspiserer kraftlinjer og master 
på ein trygg og effektiv måte. Etter inspeksjon, vert data presentert snarlig og på ein oversiktlig måte, samt at alle eventuelle feil vert
plukka ut og rapportert.  Ta kontakt med oss for ein prat og ein demo! 

Sjå demo av topp- og linje inspekjoner her

 

Kartlegging

 

Kartlegging med drone som ortofoto/fotogrammetri, 3D modellering, overflatemodellar (DSM), Terrengmodellar (DTM), geo-refererte punktskyer eller kartlegging med Lidar/laserskannar.


Uansett kva du treng, så kan me bistå med kartlegging.
Etter datafangst, vert som regel data prosessert i Dji Terra eller Pix4D – og du som kunde får resultat i det filformat som passer for videre prosess. Me kan bidra på små og store jobbar, ta kontakt for meir info.

 

Beredskap & søk

 

UAS VOSS kan bistå med søk etter sakna dyr eller menneske med avansert drone med «varmesøkande» kamera (FLIR).
I desse tilfella kan me fly i regn, lett snø og vind, og sjølvsagt i mørke og nattestid. Me tilbyr også beredskap i forhold til hendelser som ras, skred og andre oppdrag der drone kan skaffe rask oversikt.

Med varmesøkande kamera (FLIR), og kraftig lyskaster, har ein betre moglegheit til å kunne gjera treff, sjølve i stummande mørke. Drone har ein stor fordel i forbindelse med søk, då me kan rekke over store områder, og ikkje minst vere raskt ute og for å bistå. Under oppdrag, har me og mulighet for sende "live" frå drone over nett.

Har du behov for hjelp, ring 98886070.
Link til film som fortel om meir om blant anna søk med FLIR kamera etter rådyr.

 

 

Media

 

UAS VOSS kan tilby bistand med drone til filmproduksjonar m.m., eller levere komplette produksjonar av film til typisk bedrifter, organisasjonar m.m. Markedets beste filmdroner som Dji Mavic 3 Pro og Inspire 3, samt diverse Sony fullformat kamera, kan med bistå med smått og stort. Me kan lage dokumentarar, dokumentasjonar, reklamefilmar, innhald for sosiale media og demo produkt m.m.


Me tilbyr det meste innan foto tenestar, som eigedomsfoto, bedrifts- og event foto, produktfoto, miljøfoto, dokumentasjon osv.

Med brei erfaring, gode samarbeidspartnere og profesjonelt utstyr for foto, samt markedes beste kamera droner, gjer me det me
kan for at du vert fornøyd! Me er fleksible, og sitt du og lurer på noko, ikkje nøl med å ta kontakt.

UAS VOSS samarbeider med erfarne og dyktige fotograf Kaisa Tiivel (www.kitifoto.com), som blant anna er ei erfaren action og bryllaupsfotograf! Ta kontakt, så lage me ein plan saman!


Dronene er klar! - sjå filmer og tidligere prosjekter her

 


Content

 

Treng du innhald til bruk i marknadsføring, så kan me kanskje vere ein god partner å sparre med! Med muligheter for foto, video og anna rådgivning innanfor marknadsføring, med bakgrunn i lang erfaring frå salg, marknadsføring, drift og ledelse, sitt me kanskje med noko av den erfaringa og kompetanse du kan nytta for di verksemd!


UAS VOSS er ikkje eit marknadsførings foretak, men kan i mange samanhenger vere god lagspelar for deg! Ta kontakt, så tek me ein kaffi eller Pepsi Max, og ser om me finn tonen og retning for eit eventuelt samarbeid!


 

Med brei erfaring
frå fleire ulike droneoppdrag, frå søk/SAR, inspeksjoner, arbeid med ras og flom, film produksjonar, kartlegging - med ekstremt mykje flytid på alle mulige destinasjoner, er UAS VOSS ein trygg og fleksibel partner! 


Me flyg i spesifikk klasse, i tett samarbeid med Noregs største droneoperatør, Romvesen AS. Gjennom dette samarbeidet kan du som kunde vere trygg på at me opererer og utfører våre oppdrag innafor regelverk og i henhold til goskjent operasjonsmanual.

Sikkerhet er alltid fyrste prioritet, både for pilot, drone - og andre involverte parter. For oss er HMS og egen sikkerhet viktig, og me følger alltid dei regler og anbefalinger som er på lokasjon. Med god erfaring frå arbeid på ulike anlegg, som havner, byggeplasser m.m. kan du vere trygg på at me ikkje skiller oss ut:) Gult er kult!


Alt av droner er forikra i samsvar med EC 785/2004. 
Me er fleksible, løysingsorienterte og svært opptatt av å gjere deg fornøyd med tjenestande våre! Ta kontakt på epost, chat, sms, per telefon - når som helst!


Ha ein super dag,


Kenneth Kleppe, UAS VOSS AS
Tlf 98 88 60 70
Epost: kenneth@uasvoss.no